หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7561 1997
  โทรสาร: 0 7561 1798
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3451 1253, 0 3451 8991
  โทรสาร: ต่อ 106
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4381 1092
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5570 5026-7
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4323 6737, 0 4323 6277
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3931 1574
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3851 1600
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3832 3665
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5641 1202, 0 5641 1206
  โทรสาร: 0 5641 1206
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4481 1738
  โทรสาร: 0 4482 2449
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7751 2132
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5375 0515, 0 5375 0516
  โทรสาร: 0 5315 2071
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5389 0472-3
  โทรสาร: 0 5311 2720
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7521 8964, 0 ื7521 0964
  โทรสาร: 0 7521 2864
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3951 1942
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5551 1505
  โทรสาร: 0 5551 3642 ต่อ 17
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3731 1683, 0 3731 3030
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3434 0067-9
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4251 3075
  โทรสาร: 0 4251 1390
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4424 2961
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7535 6564, 0 7534 7300
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5622 3922, 0 5622 2766
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 2580 0716-8
  โทรสาร: ต่อ 21
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: สำนักงานฯ 0 7353 2101-2 สาขาฯ 0 7361 2390
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 054716422-3
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4461 1462, 0 4461 8762
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4249 2516, 0 4249 2515
  โทรสาร: 0 4249 2517
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 2567 5101, 0 2567 5102, 0 2567 0806
  โทรสาร: 0 2567 0804
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3261 1354, 0 3260 1528
  โทรสาร: 0 3260 4011
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 037454019-20
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7346 0126
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3533 6296-8
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5444 9551-3
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7641 2142
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7461 1958
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5661 2034, 0 5665 1316
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5528 2191, 0 5525 8869
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3248 8211-13
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5673 7056
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5451 1634
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7621 1995, 0 7622 0760, 0 7635 4414
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4397 1318, 0 4397 1319
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4261 1535
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5361 1300, 0 5361 2603
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4571 1654, 0 4571 2026
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7327 4485-6
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4351 6762, 0 4351 3019
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7782 6303, 0 7782 1478
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3869 4117-9
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3233 7307, 0 3232 1756
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3677 0213-5
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5426 5035-6
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5352 5617-8, 0 5352 5541
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4281 1212, 0 4283 3298
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4561 2569, 0 4561 2524
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4271 1088, 0 4271 2960
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: สำนักงานฯ 0 7431 3056-7, สาขาฯ 0 7422 1166, 0 7422 1176
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7471 1162
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3471 1899, 0 3471 5489
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3441 3729-30
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 2394 6644 ต่อ 12-42
  โทรสาร: 0 2384 3473
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3742 5034-5, 0 3742 5135
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3621 1619, 0 3621 2553
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3650 7297-8
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5561 1481, 0 5562 0069
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 7735 5414-5
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3561 1331
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 3553 5694, 0 3553 5392
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4451 8890, 0 4451 3981
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4552 3037-8
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4222 2284,0 4224 3329
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4241 2547 , 0 4242 0701
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4231 6742
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5544 2535-6, 0 5540 7800
  โทรสาร: 0 5540 7800 ต่อ 104
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 5651 1907, 0 5651 2844
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์: 0 4525 5459, 0 4525 2440

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line