โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่


Attachments:
Download this file (47722-3.pdf)47722-3.pdf[แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน]527 kB
Download this file (47722.pdf)47722.pdf[กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559]55 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line