กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) กรณีการบริหารจัดการและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมในพื้นที่เขตบางซื่อ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


        วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมการประชุมเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) กรณีการบริหารจัดการและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมในพื้นที่เขตบางซื่อ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเหตุการณ์ หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก โดยมี นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line