กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


Attachments:
Download this file (DLPW-PR-01-11667.pdf)DLPW-PR-01-11667.pdf[ ]524 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line